HOME | PERMANENTE EDUCATIE | CURSUSSEN | VOOR WIE? | OVER ONS | CONTACT  
E-mail: info@bongoverno.nl   Mobiel: +31 (0)6 224 55 243
 
   
 


Op zoek naar houvast bij het nemen van beslissingen en

het maken van beleid in een complexe en onzekere omgeving?

 

Cursussen en PE van BonGoverno leveren:

1. Een bijdrage aan het detecteren van risico's en kwetsbaarheden (Fragility)

Bewustwording en signalering van kwetsbaarheden van een organisatie die kunnen leiden tot meer dan evenredige negatieve gevolgen van (grote) veranderingen  (o.a. Black Swans)

2. Een strategie voor het banen van een weg in een onkenbare, onzekere en complexe wereld.

Hoe om te gaan met (grote) veranderingen (Black Swans). Naast het beperken van kwetsbaarheden, speelt het creëren van opties een belangrijke rol.


  Invalshoeken (4B's) die bij deze presentaties en cursussen een belangrijke rol spelen zijn:

F
  Black Swans
Onvoorspelbare gebeurtenissen
N.N. Taleb
Onvoorspelbare gebeurtenissen hebben grote ge-volgen. Deze ge-beurtenissen blijven zich voordoen, ook al denken we elke keer weer ze te zien aankomen en ‘in control’ te zijn.
Voorbereiden kan wel; leer kwetsbaar-heden te herkennen en opties te creëren.
Biases
Tekortkomingen van de mens
D. Kahneman

Moral hazard, optimisme, overschatting,
bevestiging zoeken, je vastklampen aan direct beschikbare info...
Vooroordelen en vooringenomenheden kunnen leiden tot onjuiste en een teveel aan (beleids)beslissingen.
Breekbare kennis
Te groot geloof in wetenschap
K. Popper

Falsificeren niet verifiëren!
Voorspellen niet mogelijk o.a. vanwege niet te voorziene technologische ontwikkelingen.
Sciëntisme(expert probleem): de gevaren van toepassing van wiskundige- en statistische technieken in menswetenschappen.
‘Black Box’ ideeën
Te weinig gevoel voor omgeving
G.L.S. Shackle

“Unknowledge’: alles na het heden bevat
onzekerheden. Beleid uitvoeren zonder voldoende bewust te (willen) zijn van de complexe omgeving waarin dit gebeurt: bv. onbeoogde- en afgeleide effecten. From Hayek to Keynes?: Our ignorance of the future.
 
 
© 2017 - BonGoverno. Nieuwe Brink 55, Bussum. Telefoon: 0622455243. E-mail: info@bongoverno.nl