HOME | PERMANENTE EDUCATIE | CURSUSSEN | VOOR WIE? | OVER ONS | CONTACT  
E-mail: info@bongoverno.nl   Mobiel: +31 (0)6 224 55 243
 
   
 
 

Cursussen

1 of  2 daagse cursus.

Op de eerste dag zal uitgebreid worden ingegaan op `The future is always crazier than you think
en de vier invalshoeken van de homesite:

  • Black Swans
  • Biases
  • Beperkingen kennis
  • Black Boxes

Het niet goed onderkennen van deze fundamentele onzekerheden kan leiden tot risicovollere beleidsvorming, interventies en beslissingen. En tot kwetsbaardere organisaties en systemen.
Nieuwe interventies om hieraan tegemoet te komen kunnen leiden tot steeds verdere complexiteit en uiteindelijk nog kwetsbaardere mensen (in geval van medisch handelen), organisaties en samenlevingen. 
Hoe kan aan deze negatieve spiraal een halt worden toegeroepen?

In hoeverre is uw omgevingen, organisatie kwetsbaar. Dat wil zeggen: ondervinden meer dan evenredig negatieve gevolgen van veranderingen of onverwachte gebeurtenissen.
Nagegaan zal worden hoe uw organisatie, omgeving minder kwetsbaar kan worden en minder dan evenredige negatieve gevolgen zal ondervinden van negatieve veranderingen of onverwachte gebeurtenissen of meer dan evenredig kan profiteren van positieve Black Swans (veranderingen onverwachte gebeurtenissen).

Ondermeer de volgende kwetsbaarheidsindicatoren (in totaal 12) zullen daarbij aan de orde komen:

  • Mate van agency problems/moral hazard
  • Mate van afhankelijkheid kennis en informatie
  • Mate van topdown organisatie
  • Mate Schulden, leverage en derivaten.
  • Mate Complexiteit

Op de eerste dag zitten ook interactief delen. Testen en een opdracht samen met enkele video’s maken deel uit van
het programma.Taleb en Kahneman over onzekerheid.


Op het eind van de eerste dag wordt nagegaan om nog een tweede dag te organiseren. Deze zal dan worden besteed aan herhaling en enige verdieping van Dag 1 en het toepassen van de twaalf kwetsbaarheidsindicatoren op een actueel of ingebracht beleidsterrein.

   

Wilt u de negatieve gevolgen van onkenbaar- heid, onwetendheid en onzekerheid beperken? Word bewust van onzekerheid en leer er mee om te gaan! Mail naar: info@bongoverno.nl
  We don’t know what we don’t know.

 
 
© 2013 - BonGoverno. Kolfbaan 16, Naarden. Telefoon: 035-6950453. E-mail: info@bongoverno.nl