HOME | PERMANENTE EDUCATIE | CURSUSSEN | VOOR WIE? | OVER ONS | CONTACT  
E-mail: info@bongoverno.nl   Mobiel: +31 (0)6 224 55 243
 
   
 
 

Permanente Educatie

Sessies van 1 tot 4 uur

In het eerste deel van de sessie wordt nader ingegaan op
`The future is always crazier than you think
en de vier invalshoeken van de homesite:

  • Black Swans
  • Biases
  • Beperkingen kennis
  • Black Boxes

Het niet goed onderkennen van deze fundamentele onzekerheden kan leiden tot risicovollere beleidsvorming, interventies en beslissingen. En tot kwetsbaardere organisaties en systemen.
Interventies om hieraan tegemoet te komen kunnen weer leiden tot steeds verdere complexiteit en uiteindelijk nog kwetsbaardere organisaties en samenlevingen. Hoe kan aan deze negatieve spiraal een halt worden toegeroepen?

In het tweede deel van de sessie wordt ingegaan op: In hoeverre is uw omgeving, organisatie kwetsbaar?.
Dat wil zeggen ondervinden meer dan evenredig negatieve gevolgen van veranderingen of onverwachte gebeurtenissen.
Nagegaan zal worden hoe uw organisatie, omgeving minder kwetsbaar kan worden en minder dan evenredige negatieve gevolgen zal ondervinden van negatieve Black Swans of meer dan evenredig kan profiteren van positieve veranderingen of onverwachte gebeurtenissen.

Ondermeer de volgende kwetsbaarheidsindicatoren zullen daarbij aan de orde komen:

  • Mate van agency problems/moral hazard
  • Mate van afhankelijkheid kennis en informatie
  • Mate van topdown organisatie
  • Mate Schulden, leverage en derivaten.
  • Mate Complexiteit

Vanaf 1,5 uur zullen de sessies ook interactief zijn en zal met testen en een opdracht gewerkt worden. Daarnaast maken enkele korte video’s onderdeel uit van de permanente educaties sessies.Taleb en Kahneman over onzekerheid.


Deze permanente educatie sessies zijn reeds gegeven en worden gegeven aan actuarissen, auditoren en accountants op basis van pe-punten voor elk uur sessie.

   

Wilt u de negatieve gevolgen van onkenbaar- heid, onwetendheid en onzekerheid beperken? Word bewust van onzekerheid en leer er mee om te gaan! Mail naar: info@bongoverno.nl
  We don’t know what we don’t know.

 
 
© 2013 - BonGoverno. Nieuwe Brink 55, Bussum. Telefoon: 035-6950453. E-mail: info@bongoverno.nl