HOME | PERMANENTE EDUCATIE | CURSUSSEN | VOOR WIE? | OVER ONS | CONTACT  
E-mail: info@bongoverno.nl   Mobiel: +31 (0)6 224 55 243
 
   
 
 

Over ons

De cursussen van Bongoverno worden gegeven door

 Jos Nieland   

 • Afgestudeerd Staatkundige Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 • Na leraar te zijn geweest op het Casimir college in Vlaardingen ging hij in
  1990 werken als beleidsmedewerker openbare financiën en economie bij de D66 Tweede Kamerfractie en van
  1995 - 1998 als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken.
 • Van 1998 t/m 2012 werkte hij bij Achmea Zorg onder andere als Accountmanager Medisch Specialistisch Zorg.

 Hans Gosman

 • Na zijn studie Politieke wetenschappen (1978-1983), richting Nationaal Bestuur, werkte hij bij de Universiteit Leiden (1983-1990). Hij zette in die tijd o.a. het politieke feitenboek Compendium voor Politiek en Samenleving op, sinds 2006 voortgezet als www.politiekcompendium.nl.
 • In 1990 ging hij als senior beleidsmedewerker/cluster coördinator werken voor de Tweede-Kamerfractie van D66. Daarbij was hij actief op tal van terreinen, waaronder ambtenarenzaken, integratiebeleid; grotestedenbeleid; verkeer en waterstaat; economische zaken; ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting en landbouw.
 • Van 2002 tot 2011 werkte hij als coördinator parlementaire informatievoorziening voor Gelderland en Overijssel
  in Den Haag.
 • Op dit moment heeft hij een eigen bedrijf dat zich richt op parlementaire informatievoorziening en advisering:
  Den Haag Centraal
  .

De naam Bongoverno is afgeleid van de fresco's over het Buon Governo en Mal Governo van Ambrogio Lorenzetti afgebeeld in de Zaal van de Vrede (Sala della Pace) in het Palazzo Publico in Siena.Het logo van Bongoverno
is afgeleid van de omslagen van het boek “De donkere kamer van Damokles”
van W.F. Hermans.Deze omslag en de titel van de roman  W.F. Hermans geven een beeld van de cursussen en presentaties die wij geven.

 • Damocles en het zwaard hangend boven zijn hoofd bungelend aan één paardenstaarthaar,
  staat symbool voor kwetsbaarheid (fragility) van het bestaan.
 • De Donkere kamer staat voor chaos en de en onkenbaarheid van de wereld. Het licht dat brandt in de
  Donkere Kamer staat voor de kennis en informatie die we hebben maar die niet altijd betrouwbaar is
  en zelfs gevaarlijk kan zijn.
 • Misvattingen over kennis en het onderschatten van onzekerheid en onkenbaarheid kunnen leiden tot kans op risicovollere beslissingen en steeds kwetsbaardere omgevingen, organisaties en samenlevingen.

Over W.F. Hermans en de Donkere Kamer van Damocles:

 • ‘Ook de wereld, ondoorzichtig, onduidelijk en onkenbaar, is een donkere kamer; zij betekent juist door haar onkenbaarheid een voortdurende dreiging: zij kan de weerloze mens plotseling tot slachtoffer maken.’
  (Frans A. Janssen 1983).
 • ‘Hermans’ oeuvre is te lezen als een waarheidsmachine die ons allereerst wil verlossen van
  ordenings fantasieën’ (Daan Rutten, 2011).
 • ‘Kernbegrippen die steeds weer terugkomen in de beschrijvingen van de thematiek zijn: ‘onzekerheid’,
  ‘hun eigen waarheid’, ‘de taal als oorzaak van misverstand’, ‘onkenbaarheid van de werkelijkheid’, ‘polyinterpretabiliteit’, ‘onmogelijkheid van bewijsbare kennis’ en ‘onwetendheid’’ (Joke Holwerda, 2005).
   

Wilt u de negatieve gevolgen van onkenbaar- heid, onwetendheid en onzekerheid beperken? Word bewust van onzekerheid en leer er mee om te gaan! Mail naar: info@bongoverno.nl
 
 
© 2013 - BonGoverno. Nieuwe Brink 55, Bussum. Telefoon: 06 22455243. E-mail: info@bongoverno.nl